Стоматологичният кабинет на д-р Илиев предлага индивидуален подход към всеки пациент и професионално стоматологично лечение. Профилактиката, ранната диагностика и навременното лечение са от първостепенна важност и са залегнали дълбоко в нашата практика.